Dotaci NZÚ Light vyřídíme my!

Podáme za Vás žádost o tyto dotace a vyřídíme veškerou administrativu.

Zateplení stropu
Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.

Dotace 1500 Kč/m²

Zateplení střechy
Dotace na kompletní zateplení střechy.

Dotace 1500 Kč/m²

Zateplení fasády
Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.

Dotace až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr)

FVE na ohřev vody
Dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody s využitím stávajícího bojleru nebo s novým bojlerem.

Dotace 70 000 Kč

Na jakýkoliv dotaz Vám odpovíme na našem emailu dotace@lunastav.cz

    Podmínky pro získání dotace:

    Nárok na dotaci máte v případě, že jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, bytu nebo podílu v bytovém družstvu s právem užívat byt a zároveň splňujete jednu z těchto podmínek:

  • Všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Vy nebo členové vaší domácnosti pobíráte v době podání žádosti příspěvek na bydlení či přídavek na dítě.
  • Jste-li příjemce starobního důchodu, na dotaci máte nárok v případě, že vy ani ostatní členové vaší domácnosti nevlastníte žádnou další nemovitost určenou k bydlení nebo podíl na takové nemovitosti.

Ozvěte se nám na číslo+420 705 968 968